ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง
โรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโอกาสของชุมชนใกล้เคียง ไม่ต้องให้บุตรหลานไปเรียนไกลบ้าน ซึ่งเสี่ยงกับการเดินทาง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ในชุมชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนทุก ๆ ท่าน จนได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีในชุมชนครับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,19:51   อ่าน 3832 ครั้ง