กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ภูผา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0900014967
อีเมล์ : chaiwat@borkruwittaya.ac.th

นางษิชณาก์ สว่างพื้น
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982499421
อีเมล์ : sichana810@gmail.com