ลูกจ้างชั่วคราว (สพม.สพ.)

นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
เบอร์โทร : 0801128231
อีเมล์ : Siwakan_28@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0884573151
อีเมล์ : areerat@borkruwittaya.ac.th