กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายก้องภพ ธัญญเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0860287291
อีเมล์ : kongphop99@hotmail.com

นายวิทยา แก้วเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0957063018
อีเมล์ : kruwittaya@borkruwittaya.ac.th